50 từ vựng tiếng Anh hay dùng chuyên ngành thuế – Kế toán thuế

Việc bổ sung từ vựng tiếng Anh cho chuyên ngành của mình là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả mọi người trong thời đại hội nhập hiện nay. Ngành Thuế – Kế toán thuế cũng không phải ngoại lệ khi đây là chuyên ngành tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Sau đây là tổng hợp 50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thuế – Kế toán thuế thông dụng và cơ bản nhất.

STTTừ vựngNghĩa Tiếng Việt
1Assessment period kỳ tính thuế
2Authorize người ủy quyền
3Capital transfer tax thuế chuyển nhượng vốn
4Company income tax thuế thu nhập doanh nghiệp
5Declare khai báo thuế
6Direct tax thuế trực thu
7Director general tổng cục trưởng
8E – file hồ sơ khai thuế bằng điện tử
9Examine kiểm tra thuế
10Excess profits tax thuế siêu lợi nhuận
11Export/Import tax thuế xuất, nhập khẩu
12Filing of return việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế
13Form mẫu đơn khai thuế
14Imposea tax ấn định thuế
15Income tax thuế thu nhập
16Indirect tax thuế gián thu
17Input sales tax thuế giá trị gia tăng đầu vào
18Inspector thanh tra viên
19License tax thuế môn bài
20Official chuyên viên
21Output sales tax thuế giá trị gia tăng đầu ra
22Personal income tax thuế thu nhập cá nhân
23Refund of tax thủ tục hoàn thuế
24Register of tax sổ thuế
25Registrate đăng ký thuế
26Registration tax thuế trước bạ
27Tax thuế
28Tax abatement sự khấu trừ thuế
29Tax allowance trợ cấp thuế
30Tax authorities hội đồng thuế
31Tax avoidance trốn thuế
32Tax computation việc tính thuế
33Tax cut giảm thuế
34Tax department cục thuế
35Tax derectorate tổng cục thuế
36Tax dispute các tranh chấp về thuế
37Tax evasion sự trốn thuế
38Tax fraud gian lận thuế
39Tax incentives ưu đãi thuế
40Tax liability nghĩa vụ thuế
41Tax offset bù trừ thuế
42Tax penalty tiền phạt thuế
43Tax policy chính sách thuế
44Tax preparer người giúp khai thuế
45Tax rate thuế suất
46Tax year năm tính thuế
47Taxable chịu thuế
48Taxpayer người nộp thuế
49Term kỳ hạn thuế

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết tổng hợp các từ vựng tiếng Anh các chuyên ngành khác tại trang chủ của Dịch thuật Nhanh T&Đ: https://dichthuatnhanh.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *